[personal profile] yuka13
Головою нашої комісії був студент, який до того ніколи не приймав участі роботі ДВК. Крім нього головами було, ще декілька його однокурсників. Квота соціалістів.
Благо нам дуже легко вдавалося блокувати його заскоки.
Десь біля дванадцятої він почав випадати з процесу. Зовні, це було схоже, що він починає грипувати.
Фактично з середини підрахунку він був відсутній.
Його заступник - дівчинка без досвіду, також була не помітна. Може це й є наша українська особливість: здатність до самоорганізації в критичній ситуації. Самоорганізувалися.
Я повинен був разом з головою здавати місто.
По приїзду в ТВК стало зрозуміло, що клієнт в дуже поганому стані. Він сходив до аптеки. Допомоги не вимагає, але його періодично рве. Поклав його й дівчинку спати.
До зали ми його майже заносили, там він знову заснув. Зовні здавалося, що в нього грип. Тут виявилося, що ті що здавали область, вони здалися, але частинах їх документів у нас і їх треба довести. Перевірити раніше я це не міг, добре хоч знав у лице куратора, яка перевірила, що те що треба здати нам ми привезли. Секретар сказала, що до нас приїде гонець, який відвезе "зайві" документи в обласну ТВК.
Через 5 хвилин, мені спробували запропонувати після того як ми здамося власноруч відвести документи в обласну. Дивуюсь, як мені в той час вистачило словникового запасу нагадати секретарю, що в комісії є ще члени ДВК, які повинні бути на дільниці, але вже 5ту годину спочивають вдома.
За 3 хвилини перед виходом на сцену, я розтурхав голову, але замість сцени він запросив видати йому пакет бо його нудить. Послав його в туалет, а сам здаватись.
Далі, цей напівпритомний голова ще спробував залишити мене чекати гінця, бо йому треба на пари!!!
Поки доїхав до машини та завіз протоколи, телефон.
Телефонують з державного реєстру фрунзенського району, питають, чи не знаю я <Прізвище> <Імя>. Це голова. Знаю.
- А чего вы его бросили? Он пропал. Его ищет мать. Она поставила на уши пол Харькова. У него сахарный диабет!
- Я его не бросил, а оставил в дзержинском исполкоме ждать заместителяв окружении 200 человек...
- (перебивает) Как вы могли его бросить, он же болен....
- (перебиваю) Девушка, я только что без сна отработал 31 час членов ДВК. Когда я его видел в последний раз - час назад, он был конечно болен, но вполне адекватен и собирался ехать на пары, а то что у него диабет, я сейчас от вас слышу впервые...
Зателефонував заступнику, вона підтвердила, що вони зустрілися, він був в адекваті й збирався кудись їхати.
Якось так.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yuka13

January 2017

S M T W T F S
1234567
89 1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:58 pm
Powered by Dreamwidth Studios