[personal profile] yuka13
в ніч на 02/06/14 майже все місто прокинулось з однією думкою, невже війна прийшла і в Харків. То дуже сильний майже вибух, і зразу ще серія. І спалахи. Через кілька секунд стало зрозуміло, що то надзвичайно потужний гуркіт, але грому, добре що лише гроза.
****
В мого однокурсника дальні родичі, якась дальня сестра та її чоловік, ще взимку "працювали" під крилом Гепи. Вона поливала зеленкою адвоката Юльки Власенка. На початку березня перебралися до Криму, де приймали активну участь в анексії та пов'язаних заходах. Коли активні дії в Криму закінчились він опинився в військовому таборі в Ростові, де пройшов підготовку. По закінченню був перекинутий до Донецька, де 26 травня під час захоплення аеропорту перетворився на вантаж 200. Зараз подзвонили її батьку, забирайте тіло зятя. Де вона, не відомо...
Ось така половина історії однієї зради.
****
Кожен кому не подобається країна в якій він проживає має вибір або їхати з неї, або змінювати її. Але він має бути покараний за руйнування цієї країни, особливо коли він використовує зброю за для руйнації.
Чи має окрема територія право на самовизначення? Звісно що, так! Але це самовизначення повинно відбуватись виключно політичним шляхом. Цій шлях триватиме роки. Наприклад, Каталонія, Шотландія.
Ніякого самовизначення на території Донецької та Луганської областей не має. Немає ні єдиної партії, немає ні єдиної громадської організації, які б можна було назвати представниками 50%+1 громадян проживаючих на цих територіях. Є радикали, є бойовики, є кримінальники, є громадяни Росії, є етнічні росіяни (є інші, але це вагомі категорії). Всі вони воюють проти Америки та міфічних "фашистів" за інтереси Росії, фактично проти України та в Україні.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

yuka13

January 2017

S M T W T F S
1234567
89 1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:54 am
Powered by Dreamwidth Studios